Louky ve vojenských újezdech by mohli udržovat zubři

Na loukách a v bezlesí na stovkách nevyužívaných hektarů ve vojenských újezdech by se mohli pást zubři a exmoorští poníci. Náklady na údržbu rozsáhlých ploch by tak výrazně klesly. ČTK to řekl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Projekt na takovou údržbu vychází z metod, které používají například v Nizozemsku.

Zubři a exmoorští poníci jsou podle Jirků vhodným typem zvířat pro tuto činnost. "Bez zásahu člověka se udržují ve výborné kondici i v zimních měsících. Navíc tyto zvířata jsou velmi rezistentní proti veškerým infekcím a nepotřebují veterinární dohled," řekl Jirků.
 
Části prostorů ve vojenských újezdech, které nyní armáda tolik nevyužívá, by prý byly vhodnou lokalitou pro tento projekt. Jirků uvedl, že se už o této variantě jedná se zástupci generálního štábu. "Ve vojenských újezdech jsou stovky hektarů luk a bezlesí. Nyní je musí udržovat lidé nebo technika. Naše varianta je mnohem levnější, šetrnější k přírodě a také přirozenější," uvedl Jirků.
 
Zubři a poníci by se pohybovali ve vybraných lokalitách. Byly by oddělené od ostatních ploch elektrickým ohradníkem, který zemědělci využívají na pastvinách pro krávy, býky nebo koně. Jirků tvrdí, že by zubři ani poníci mimo vymezené území neutíkali. "Louky a bezlesí je pro ně ideální prostředí. Do lesů nebo na zemědělská pole by se nepřesouvali, nic by je tam nelákalo," řekl.
 
Projekt by se podle něj netýkal jen vojenských újezdů. Další vhodné plochy vlastní kraje. "Ty chceme v budoucnosti oslovit. Jakmile nám dá někdo k dispozici vyhovující louky nebo pastviny, bude pak už jen otázkou pár měsíců, než celý projekt spustíme," uvedl Jirků.
 
Zubři v minulosti patřili mezi původní zvířata na území dnešní České republiky. Ale člověk je kvůli chutnému masu, cenné kůži a trofejím vyhubil. "Výskyt posledních zubrů lidé zaznamenali ve 14. století na Olomoucku," řekl Jirků. Teď žije uměle vysazené stádo zubrů evropských v oboře Židlov v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku.
 
zdroj: ČTK