Výzkum Lifesize ukázal, že většina firem netuší, kolik je stojí nástroje pro spolupráci a komunikaci

Výsledky průzkumu společnosti Lifesize potvrzují, že firmy jsou si vědomé toho, že pro své efektivní působení potřebují výkonné nástroje pro komunikaci a spolupráci, ale často nemají ponětí o skutečných celkových nákladech na vlastnictví (TCO) těchto řešení. Více než polovina (56 %) dotázaných na IT pozicích s rozhodovací pravomocí neví, kolik utrácejí za předplatné a licence pro videokonference a řešení pro spolupráci.  

Průzkum ukázal, že IT profesionálové často vedou své firmy v oblasti komunikace cestou největšího odporu. Používají v průměru 4,4 různých řešení (web, audio, video, chat, atd.) od různých poskytovatelů. Správa více systémů nejen zvyšuje náklady, ale také generuje další potenciální problémy – s kvalitou přenosu, vytížením sítě, správou a řízením služeb.

Průzkum také ukázal, že:

Řešení pro spolupráci jsou vnímaná jako velmi důležitá

•    Téměř sedm z deseti IT odborníků uvedlo, že pro současnou strategii jejich společnosti je spolupráce vysokou prioritou nebo dokonce zásadní 
•    88 % respondentů se domnívá, že koncoví uživatelé ocení ještě větší zaměření na řešení pro spolupráci

Použití více řešení je časté

•    92 % respondentů používá nebo uvažuje o nasazení více řešení pro spolupráci
•    Nejčastěji používaná řešení pro spolupráci zajišťují zasílání zpráv (uvádí 74 % respondentů), sdílení na webu/ obrazovce (72 %), hlas/ zvuk (72 %) a video (70 %)
•    66 % dotázaných využívá více poskytovatelů

TCO nejsou jen poplatky za předplatné a licence

•    Respondenti uvedli, že do TCO za nástroje pro spolupráci a komunikaci podle nich patří i náklady na: infrastrukturu na podporu řešení (52 %), řešení problémů s IT (49 %), požadavky na šířku pásma (48 %), odstraňování problémů koncových uživatelů (44 %), nasazení řešení (42 %), školení koncových uživatelů (41 %) a na správu (36 %)

Náklady jsou jen jedním z mnoha problémů

•    Jako problematické vidí respondenti především omezení v síti (28 %), nároky na šířku pásma (27 %), odpojování konferencí (26 %), bezpečnostní omezení bránící sdílení souborů (25 %), špatnou kvalitu videa (22 %)

„Poptávka lidí po spolehlivých řešeních pro spolupráci na pracovišti roste a očekávají spolehlivou, bezpečnou, snadno použitelnou a ovladatelnou komunikační technologii," řekl Craig Malloy, generální ředitel společnosti Lifesize. „Správa více řešení pro spolupráci od mnoha dodavatelů je komplikovaná a chaotická. Funkce jednotlivých řešení se překrývají, jejich fungování je nekonzistentní, lidé se musejí učit ovládat více systémů a produktivita tak klesá. Proto Lifesize koncipujeme jako komplexní nástroj pro spolupráci, který spojuje video, web, zvuk, chat, nahrávání a živé vysílání. "

Značku Lifesize na českém trhu zastupuje společnost Audiopro, na jejichž stránkách se můžete o videokonferenčních řešeních dozvědět více.