Ve Strakonicích se uskuteční tradiční česko-americké neurologicko/internistické sympozium

Ve čtvrtek 5. října 2017 uspořádá Nemocnice Strakonice ve spolupráci s Lahey Hospital & Medical Center (Boston, USA) již čtvrtý ročník česko-amerického neurologicko/internistického sympozia. Akce se uskuteční v reprezentačních prostorách strakonického hradu.  

„Pokračujeme v tradici, kterou jsme založili před šestnácti lety, a ve které intenzivně pokračujeme několik posledních let,“ říká předseda představenstva strakonické nemocnice Tomáš Fiala. „Již z minulých ročníků jsme zvyklí na vysokou odbornou úroveň všech prezentací, které nacházejí vynikající odezvu v řadách odborníků z velké části převážně jihozápadních Čech. S bostonskou nemocnicí navazujeme kontakty zejména díky skvělé spolupráci s profesorkou Dianou Apetauerovou, která je strakonickou rodačkou.“

Témata přednášek pokryjí velkou část neurověd a budou tentokrát hodně zaměřeny i na budoucnost, nové trendy a postupy v léčbě zejména neurodegenerativních onemocnění. Mezi pozvanými řečníky budou zastoupeni jak lékaři z amerického Bostonu, tak čeští odborníci z pražských klinik a ze strakonické nemocnice.  Krom vysoce odborných přednášek zazní i sdělení o vývoji amerického zdravotnictví a jeho současných výzvách. V průběhu dne také dojde na prohlídku prostor strakonické nemocnice. „Bostonští lékaři bývají vždy mile překvapeni jak komfortním zázemím pro pacienty, tak náležitou profesionalitou našich zdravotníků,“ dodává Tomáš Fiala. 

Akce se koná pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské v rámci oslav 125 let založení strakonické nemocnice.