Ve Filipově Huti se konal druhý ročník odborné konference Ošetřovatelství napříč odbornostmi

Nemocnice Prachatice uspořádala ve dnech 9. – 10. listopadu 2017 odbornou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky s názvem Ošetřovatelství napříč odbornostmi. Setkání se opět uskutečnilo ve Filipově Huti na Šumavě.  

„Konference je určena nejen pro vrcholový management zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ale i pro pracovníky ve vedoucích pozicích na lůžkových odděleních, pracovištích provozu a ostatních úsecích,“ uvádí manažerka kvality Nemocnice Prachatice Mgr. Dana Podholová. 

Na přednáškách jsou prezentovány nové metody, myšlenky a postupy v ošetřovatelské péči. Vesměs všechna sdělení podrobně seznamují posluchače s otázkami hygieny, dezinfekce ve zdravotnických zařízeních, používání a typy pracovních oděvů, zdravé výživy a pomůcek kompenzačních i rehabilitačních pro domácí ošetřování. 

„Péče o pacienta není jen doménou ošetřovatelského personálu, ale v komplexnosti péče je zainteresován i provozní a technický odbor, úklidová střediska a služby jiných komplementů,“ zdůrazňuje Mgr. Dana Podholová. „Důležitým krokem pro zvýšení komfortu péče nejen pro nemocné, ale i pro ošetřující personál, je výběr správných a účelných pomůcek, včetně osobních, pracovních oděvů. Po celou dobu konference je součástí programu i výstava tohoto sortimentu,“ dodala Mgr. Dana Podholová.

Velikým přínosem byly dvě přednášky. První s názvem Novinka z hygienické legislativy přednesla MUDr. Ivana Krabatschová z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Podrobně se zabývala novelou očkovacího kalendáře, zakotvenou v legislativě, a seznámila posluchače s rozdíly oproti verzi předchozí. Nový očkovací kalendář bude platný od 1. ledna 2018.

Druhou přednášku si připravila MUDr. Iva Šípová, ústavní epidemiolog z českobudějovické nemocnice. Seznámila posluchače s problematikou zdravotníků přicházejících ze zahraničí v otázce nebezpečí infekčního rizika. Toto sdělení bylo velice důležité pro manažery na vedoucích pozicích ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a ostatních institucích.

„Doufáme, že konference bude jako každý rok přínosem pro další práci zdravotníků, ulehčí jim orientaci v dané problematice a vnese více nadšení pro další kroky v rozvoji ošetřovatelské péče,“ dodává hlavní sestra Nemocnice Prachatice Mgr. Helena Prokešová.