Technické služby Strakonice darovaly strakonické nemocnici 15 tisíc korun

Finanční dar ve výši 15 tisíc korun získala strakonická nemocnice od Technických služeb Strakonice. Částka bude využita k vylepšení prostředí pro pacienty hospitalizované na plicním oddělení nemocnice, konkrétně na nákup tří nových televizních přístrojů do pokojů pro nemocné.  

„Technickým službám Strakonice, které vede pan Luděk Němejc, za poskytnutý dar velmi děkujeme. Vážíme si ho,“ říká předseda představenstva Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Dodává zároveň, že je nemocnice s městskými technickými službami dlouhodobě v kontaktu. „Spolupracujeme například při okamžitých zásazích týkajících se vodovodní a kanalizační sítě či při úpravách rozlehlého parku nemocnice. Považuji to za příklad dobré spolupráce ve Strakonicích,“ zdůrazňuje Tomáš Fiala.