Strakonická nemocnice řeší modernizaci svého babyboxu

Babybox v Nemocnici Strakonice, a. s., by mohl být za dva roky vyměněn za modernější přístroj. O tomto plánu hovořili na společném setkání ředitel strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA s Ludvíkem Hessem – zakladatelem babyboxů v ČR.  „V plánu roku 2018 je výměna za přístroj nové generace,“ uvedl ředitel Fiala.  

Babybox je v Nemocnici Strakonice, a. s., instalován od roku 2009 a dosud v něm bylo pečováno o jednoho odloženého novorozence.