Polib a jeď. Krátkodobé parkování ve městě má svá pravidla, vyznáte se v nich?

Vezete děti autem do školy, vyzvedáváte partnera na nádraží nebo vysazujete kolegyni u stanice MHD? Starosti často přicházejí s hledáním vhodného místa pro zastavení. Pro takové účely vznikla krátkodobá parkovací místa K+R, z anglického „Kiss and Ride“, tedy „Polib a jeď“.

„Smyslem těchto parkovacích míst bylo vytvořit bezpečné místo pro zastavení tam, kde je zvýšený pohyb lidí. U škol především dětí, tak aby všichni věděli, kde mohou se zastavujícími vozidly počítat. Prostor je však vyhrazený pouze pro krátké zastavení, určené k nastoupení nebo vystoupení spolucestujících,“ vysvětluje Barbora Lišková z TSK Praha.

Parkovací místa K+R bývají označena nápisem na vozovce, na některých místech doplněná textem „K+R“, a pomocí svislé modré dopravní značky s bílým polem s nápisem „K+R“. Zpravidla jsou doplněny textem „MAX. 3 min“ nebo „MAX. 5 min“. A právě toto značení stanovuje, na jak dlouho můžeme na daném místě zastavit. „Bohužel často se setkáváme s porušováním pravidel, tedy délky zastavení, a to zejména u škol. Kdy rodiče doprovází své děti do školy a parkovací místa blokují na výrazně delší dobu, než je povoleno. Blokují tak bezpečné vysazení dětí v blízkosti školy ostatním rodičům,“ upozorňuje Barbora Lišková. Potřebujeme-li tedy více času, abychom doprovodili své dítě do školy, nebo se rozloučili s přáteli, známými či rodinou u zastávky, musíme si najít klasické místo na parkování. K dlouhodobějšímu parkování nejsou vyhrazená místa K+R určena. Na to bychom neměli zapomínat.