Nemocnice Strakonice se zapojí do XIII. ročníku Světového dne ledvin

Chronické onemocnění ledvin, může se týkat i mladých žen. Tak zní heslo letošního dne ledvin, který připadl na čtvrtek 8. března. Připojí se k němu také Nemocnice Strakonice, která zve zájemce na preventivní vyšetření funkce ledvin.  

„Vyšetření spočívá ve změření krevního tlaku, odběru krve (cholesterol, glykémie, kreatinin) a vyšetření moče, k němuž je nutné si přinést vzorek ranní moče. V případě pozitivního nálezu budou dotyční vyzváni k dalšímu podrobnějšímu vyšetření,“ popisuje předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA a dodává, že návštěvníci budou současně upozorněni na nutnou prevenci tohoto lidského orgánu.

Akce bude probíhat v prostorách ambulance nefrologie v pavilonu NORD od 17 do 12 hodin.