Nemocnice Strakonice navýšila od července mzdy pro středně zdravotnické pracovníky

O dotaci z dotačního programu MV ČR na podporu nelékařských zdravotních pracovníků si prostřednictvím Jihočeského kraje zažádala Nemocnice Strakonice. Vzhledem k velké administrativní zátěži budou možné finanční prostředky ze zmíněné dotace získány až ke konci letošního roku. Střední zdravotničtí pracovníci strakonické nemocnice si přesto přilepšili už od července.  

„Každý zdravotnický pracovník, který vykonává nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu a je zařazený do třísměnného nebo nepřetržitého pracovního režimu v Nemocnici Strakonice, obdržel mzdový výměr s přiznáním příplatku ve výši 2 000 korun. Ostatní nelékařští pracovníci zabezpečující stálý provoz obdrželi ve mzdovém výměru finanční zvýhodnění ve výši 1 000 korun,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Vedení Nemocnice Strakonice vyčlenilo mzdové prostředky ze svého rozpočtu ve spolupráci s Jihočeským krajem. Podpořilo i zdravotnické pracovníky, kteří zabezpečují nepřetržitý provoz, ale nesplňují kritéria dotace. 

„K tomuto vstřícnému kroku vedení Nemocnice Strakonice přistoupilo z důvodu podpory a stabilizace personálního zabezpečení zdravotnických služeb v nepřetržitém režimu,“ říká Tomáš Fiala a dodává: „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům v naší organizaci za práci, kterou pro nemocnici vykonávají, především děkuji zdravotnickým pracovníkům, že zvládají a zabezpečují své činnosti bez provozního omezení v době personálního oslabení na pracovištích. Vedení nemocnice bude nadále hledat možnosti pro navyšování mezd.“