Nemocnice Prachatice investovala o prázdninách například do prádelny či stravovacího provozu

Prachatická nemocnice nezahálela ani o prázdninách a plnila investiční plán pro letošní rok. Mimo jiné modernizovala technické vybavení prádelny, zařízení stravovacího provozu či centrální operační sály.  

Prádelna

Během měsíce června proběhlo výběrové řízení na dodávku hygienické bariérové pračky a na generální opravu pračky stávající. Společnost MERON Mankovice, která tuto veřejnou zakázku vyhrála, dodala 21. července zbrusu novou pračku a téhož dne si také odvezla stávající pračku PAC 121 ke generální opravě. Výměna technologií, které byly v prádelně v provozu přes 20 let, za 2,4 mil. korun včetně DPH přispěje ke kvalitnímu, šetrnému a ekologickému praní prádla.  

„Prádelna je v provozu více než 20 let. Po dlouhých jednáních, zda vůbec nemocniční prádelnu zachovat, či prát jinde, bylo nakonec rozhodnuto, že nejlepším a nejekonomičtějším řešením je prádelnu v prachatické nemocnici zachovat. Proto jsme již v roce 2016 přistoupili k modernizaci jejího technologického vybavení. V prosinci loňského roku bylo první investicí do prádelny pořízení nové pračky Lavamac v hodnotě 360 tisíc korun. Jsem rád, že se nám podařilo pro tak důležitý servisní provoz pro naše zdravotnické zařízení najít finanční prostředky a letos mohly být modernizovány obě hlavní pračky“, informuje Michal Čarvaš, předseda představenstva Nemocnice Prachatice.

Nemocniční prádelna jako samostatná budova postavená k tomuto účelu před více než 20 lety je propojena se všemi odděleními suterénními chodbami. Je v ní zajišťováno praní, žehlení a zašívání veškerého nemocničního prádla. Dále se v ní pere a žehlí prádlo pro řadu externích zákazníků (pro ordinace soukromých lékařů, domovy mládeže, hotely a tak dále). V prádelně se vypere a vyžehlí v průměru 722 kilogramů prádla za jeden den, z toho denně pro externí zákazníky 217 kilogramů.  Provoz prádelny zajišťuje 10,5 pracovníků (evidenční přepočtený stav) na jednosměnný provoz. Celkový objem vypraného prádla za rok 2016 byl 181 tun. Z toho pro samotnou nemocnici to bylo 127 tun, pro zákazníky z Prachatic 35 tun a necelých 20 tun pro mimoprachatické zákazníky. 

Další investice
    
V průběhu měsíců července a srpna se uskutečnila plánovaná oprava střechy bytového domu Horní čp. 136 v centru Prachatic, ve kterém jsou byty pro zaměstnance nemocnice. Na tomto bytovém domě byla kompletně vyměněna střešní krytina, včetně střešních oken. Celková rekonstrukce přišla prachatickou nemocnici na 493 tisíc korun a realizovala ji firma Seibl Prachatice. 

V červenci bylo také pořízeno nové gastro zařízení do stravovacího provozu. Za téměř 100 tisíc korun byla zakoupena nová škrabka na zeleninu a nerezová chladící skříň od dodavatele JARG s.r.o. České Budějovice. Do stravovacího provozu se každoročně nakupuje nové technologické zařízení, které zlepšuje nejen komfort a pracovní podmínky zaměstnanců kuchyně, ale šetří i energie a čas během přípravy jídel. Letos byla provedena i modernizace WC a sociálního zázemí. 

Další plánovanou investicí v průběhu letních prázdnin byla rekonstrukce lůžkového oddělení interna ženy a sociálů v krčku před tímto oddělením. „Na sociálech u pacientských pokojů byla přidána malá umyvadla, nová WC a sociály dostaly i nové obklady. Zároveň byla vybudována zcela nová centrální koupelna, kam je možné přivézt pacienta i s lůžkem. Před oddělením pak byl ještě zrekonstruovaný sklad. V průběhu celé stavby bylo také doplněno nové stropní osvětlení,“ popisuje Michal Čarvaš. „Tuto rekonstrukci v celkové částce s DPH 923 tisíc korun, která byla realizována během měsíce července, prováděla firma Bušek P&T Voda, plyn, topení Újezdec.“ 

V průběhu měsíce července se pracovalo také na centrálních operačních sálech. Sál č. 1 dostal dvoje nové elektrické pojízdné dveře, nové stativy a sálové stropní osvětlení, které bylo zároveň vyměněno i na sále č. 2. Nový stativ byl zakoupen také na sál č. 3. Všechny tři operační sály pak dostaly nové antistatické podlahy a byly i kompletně nově vymalovány. Na rekonstrukci se podílelo více firem i za účasti pracovníků údržby prachatické nemocnice.