Jihočeši budou pít kvalitnější vodu, JVS investuje do úpravny

Jihočeši budou pít kvalitnější vodu. Jihočeský vodárenský svaz (JVS), který je vlastníkem a provozovatelem vodárenské soustavy, totiž letos investuje do nových technologií na úpravně vody Plav 320 milionů korun. Zásobováno je z ní na 380.000 obyvatel včetně krajského města. České Budějovice mají od dob, kdy byla na řece Malši zprovozněna vodárenská nádrž Římov, dostatečné zdroje pitné vody. Teď svaz investuje do zlepšování její kvality. ČTK to řekl náměstek ředitele JVS Vladimír Fürth. 

"Na stavbu probíhá zadávací řízení, půjde-li vše dobře, může být zahájena letos v létě. JVS má na ni slíbenou dotaci přes 200 milionů korun. Technologie zlepší chuťové i další vlastnosti vody," upřesnil náměstek. JVS v dlouhodobém výhledu plánuje i obnovu přivaděče surové vody z nádrže Římov do úpravny vody. Součástí přivaděče je tlaková štola o délce jednoho kilometru a průměru dva metry. 
    
Římov s úpravnou Plav zásobuje vodou 380.000 lidí. "Kapacita zdroje je až 1400 litrů za sekundu, dnes se využívá zhruba 600 litrů," uvedl Fürth. Pro případ, že nelze odebírat vodu z přehrady, třeba při revizi štoly, je připraven náhradní odběr přímo z Malše nad jezem u Vidova. 
    
Město má navíc záložní zdroj, a to vrty podzemní vody a úpravnu Hrdějovice. Tento zdroj je majetkem města. Úpravna je v souběžném provozu s úpravnou Plav, kapacita v běžném provozu je 50 litrů za vteřinu, v případě potřeby až 80 litrů. Úpravna zásobuje zhruba čtvrtinu obyvatel Českých Budějovic. Dalším záložním zdrojem jsou dva městské vrty v Nové Vsi. 
    
Do zásobování pitnou vodou investuje JVS ročně zhruba 80 milionů korun. Předmětem investic jsou zejména rekonstrukce objektů na vodárenské soustavě, tedy potrubí, vodojemů, čerpacích stanic a úpravny vody. 
    
Výstavba vodárenské nádrže Římov byla zahájena v lednu 1974, její napouštění začalo o čtyři roky později. Z hlediska objemu a odebíraného množství vody je to největší vodárenská nádrž v jižních Čechách. Výška hráze nad terénem je 48 metrů, v koruně je hráz dlouhá 290 metrů. 
    
Pro převádění povodňových průtoků slouží hrazený přeliv umístěný při levém břehu. Celkový objem nádrže je 34 milionů metrů krychlových vody. Délka vzdutí v nádrži je 13 kilometrů a přehrada má rozlohu 211 hektarů. 
    
Římov je hlavním zdrojem pro zásobování jižních Čech pitnou vodou. Její ochrana je zabezpečena zásadami hygienické ochrany a hospodaření v ochranných pásmech nádrže. Hlavním účelem nádrže je zejména akumulace vody pro vodárenský odběr. Po povodních v letech 2002 a 2013 je v popředí zájmu veřejnosti i funkce nádrže jako ochrany před povodněmi. Tyto dvě funkce jsou někdy v rozporu, protože z hlediska povodňové ochrany je vhodné udržovat v nádrži spíše méně vody, z hlediska vodárenského odběru je tomu naopak. 
    
Nádrž kromě Povodí Vltavy monitoruje též hydrobiologický ústav akademie věd. V největších obcích v povodí nádrže byly vybudovány čistírny odpadních vod. Zejména velešínská radnice, na jejímž katastrálním území leží převážná část přehrady, řadu let usiluje o to, aby alespoň některé lokality vzdálené od hráze bylo možné využít ke koupání. Zatím neuspěla. Na přehradu nesmí ani rybáři. 
 
zdroj: ČTK