Jak snížit využití umělého osvětlení a dostat dovnitř více přirozeného denního světla?

Světlovody fungují v jednotlivých interiérech samostatně, ale lze je instalovat i komplexně pro celý bytový dům či kancelářskou budovu pomocí jednoho centrálního světlovodu, který rozvádí denní světlo do každého bytu, kanceláře či provozovny.

Centrální světlovod sbírá denní světlo z úrovně střechy a vede jej celou budovou až do nejnižšího podlaží. „Horizontálně napojené světlovodné potrubí v jednotlivých podlažích stavby rozvádí sluneční světlo do tmavých prostor. Denní světlo je pak přivedeno do vnitřních prostor, kam se běžně nedostane. Výsledkem jsou denním světlem osvětlené chodby, schodiště, šatny i koupelny. U komerčních prostor pak zasedací místnosti, obchody, kanceláře, recepce, nebo třeba podzemní parkoviště. To ocení zaměstnanci, kteří zde pracují několik hodin denně a umělé světlo má negativní vliv na jejich pracovní výkon a zdraví, “ vysvětluje Jakub Brandalík ze společnosti Lightway, která systém centrálních světlovodů nabízí a patří mezi lídry v této oblasti nejen v ČR, ale i celosvětově.

Díky tomuto systému mohou být osvětleny jak bytové části domu, tak komerční prostory, které bývají položeny nejníže a často v nich dostatek denního světlo chybí.

Jak systém funguje?

Centrální světlovod sbírá na střeše denní světlo, které rozvádí nepozměněné a s maximální intenzitou do jednotlivých částí domu. Speciální vysoce reflexní tubusy vedou světlo rovnou do tmavých částí místností. Vnitřní stěny tubusu tvoří vysoce výkonná zrcadla s maximální odrazivostí. Do interiéru tak světlo proudí s minimálními ztrátami.

Tubus vyúsťuje na stropě nebo ve stěně místnosti, kterou je třeba prosvětlit. Vyústění tubusu je opatřeno skleněným rozptylovačem světla (difuzérem), který světlo rovnoměrně rozptyluje do prostoru tak, aby neoslňovalo.

Technický návrh

„Technický návrh pro jednotlivé budovy se vytváří na klíč. Záleží na množství požadovaného denního světla v interiéru a konkrétních místech, kde je denní světlo potřeba. Dále je důležitá výška budovy, prostorové možnosti pro centrální světlovod a pro horizontální rozvodný světlovod, stejně tak geografická poloha stavby. Výstupem takového zadání je technická specifikace rozměrů systému Lightway Tower i výpočet denního osvětlení pro jednotlivé interiéry,“ upřesňuje Jakub Brandalík.