Hyperlokální meteostanice pošlou samy komunální služby sypat konkrétní ulice

Výrazně snížit riziko úrazu a zredukovat počet autonehod vinou náledí či snížené viditelnosti. To je cíl startupu Agdata, respektive jeho služby pro města a obce Agdata City. Ta k monitoringu prachových částic připravila na zimu další novinky. Mezi ně patří i včasná komunikace s technickými službami a zefektivnění posypu či výjezdů sypacích vozů pomocí automaticky předaných dat z hyperlokalních obecních meteostanic či telematických čidel přímo na vozech.

Agdata City je prvním projektem svého typu v Česku, který díky budované hyperlokální sítí meteostanic – tedy velkého množství senzorů, které vyhodnocují podmínky přímo v místě svého osazení s přesností na desítky metrů – zvládne pokrýt konkrétní oblast v dané obci či městě.

„Naše meteostanice kromě senzorů prašnosti monitorují rovněž vlhkost a teplotu vzduchu, úhrn srážek nebo například sílu a směr větru. Samospráva si může sama určit, které lokality osadí senzory. Ty pak předají automaticky aktuální informace o klimatických podmínkách například technickým službám, které mohou včas zahájit posyp silnic či chodníku. Díky tomu by nemělo docházet k tomu, že důležité úseky komunikací nebudou protažené či posypané. Stejné informace mohou být v případě potřeby šířeny i mezi obyvatelstvo a občané budou mít zprávy o tom, kde je zrovna náledí a kde si mají dát pozor. V reálném čase a s přesností na čtvrť nebo dokonce ulici,“ vysvětluje Jiří Musil, zakladatel a výkonný ředitel Agdata City.

Více informací a méně vynaložených financí

Jednou z dalších výhod hyperlokálních sítí meteostanic jsou i nezanedbatelné úspory. Vzhledem k ojedinělému propojení meteorologické senzoriky systému Agdata City města dokáží chytře a efektivně využít své zdroje a směřovat je tam, kde jsou aktuálně potřebné. Podle propočtů tvůrců projektu by se mělo ve standardních situacích ušetřit až 70 % nákladů na zimní údržbu. A to i díky využití telematických senzorů z ekosystému Agdata City, které mohou hlídat trasy posypových vozů, vypočítat nejefektivnější cesty, a tím šetřit i spotřebu pohonných hmot.

Technické služby mohou také pružněji reagovat na nenadálé změny v počasí, neboť systém Agdata City sleduje aktuální hodnoty nepřetržitě a předává je řídicímu středisku dané samosprávy. Pokud se tedy přiblíží kritické hodnotě, může obec okamžitě přijmout potřebná opatření, jako je aktivace výstražných značek, zaslání varování řidičům nebo zajištění posypu, což rapidně sníží riziko například autonehod. Právě nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky je podle statistik Policie ČR 5. nejčastějším důvodem nehod v Česku.

Z Moravy a Slezska také do Čech

Projekt Agdata City byl v průběhu roku pilotně testován v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Starostové zapojených obcí si pochvalují především informace o kvalitě ovzduší, díky které například ředitelé mateřských škol vědí, kdy je vhodné vzít děti ven a kdy je lepší zůstat uvnitř. Balíček informací o venkovních podmínkách zase napomůže občanům, kteří by si například nedávali pozor a na namrzlém chodníku si přivodili nepříjemný úraz. Díky připravovanému propojení s platformou Mobilní Rozhlas budou mít české samosprávy šanci udělat další krok k modernějšímu informování obyvatelstva a lepším podmínkám pro žití v daném městě či obci. „Pilotní testování proběhlo nad očekávání dobře. I proto se chceme v příštím roce rozrůst více do Čech, kde například v horských oblastech mohou informace o hyperlokálních klimatických podmínkách značně pomoci,“ dodává Musil.