CO SE ZMĚNÍ V ROCE 2019 ANEB DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE SAMOŽIVITELE

Nový rok přichází s řadou změn v otázkách legislativy, práce a sociálních věcí, které jistě ocení nejeden rodič samoživitel. Od ledna dochází k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Úspěchem je také navýšení rodičovského příspěvku a další novinky.

Vyšší minimální mzda
Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda, a to z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. K této změně přibývá také nárůst zaručené mzdy v jednotlivých platových skupinách, což se dotkne například zdravotních sester, pokladních a dalších profesí.

„Je potřeba dodat, že za minimální mzdu pracují zhruba čtyři procenta zaměstnanců, nicméně tato změna se týká všech. Navýšení minimální mzdy má pozitivní dopad nejen na 150 tisíc českých zaměstnanců, kteří ji pobírají, ale i na ostatní pracující, neboť celkově zvyšuje tlak na růst mezd. Změnu vnímáme jako velmi kladnou, protože sníží nebezpečí existenčních problémů neúplných rodin,“ říká Mgr. Iveta Novotná, ředitelka Asociace neúplných rodin a zároveň ředitelka programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodinám s problematikou dlužného výživného.

Proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti
Tato změna nabyde platnosti až 1.7. 2019, přesto ji stojí za to zmínit. Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila poskytování náhrady mzdy nebo platu za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Tato náhrada se týká všech zaměstnanců. Iveta Novotná dodává: „Zvýšené náklady na výplatu náhrady mzdy budou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění. Připravuje se i opatření, aby zaměstnavatelé získali informaci o uznání dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců co nejdříve elektronickou cestou.“

Navýšení rodičovského příspěvku
Podle návrhu, který MPSV předložilo vládě, by mělo dojít k navýšení rodičovského příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč (450 000 Kč při péči o dvojčata či vícerčata). Účinnost uvedeného opatření se navrhuje od 1. ledna 2020.

„Nárok na dočerpání rodičovského příspěvku budou mít i ti rodiče, kteří již původní výši rodičovského příspěvku vyčerpali, ale jejich dítě bude slavit 4 narozeniny po 31.12. 2019. Tito rodiče si o doplatek musí požádat. Pokud ovšem pobírají rodičovský příspěvek na mladšího sourozence dítěte, tak nárok na doplatek zaniká,“ dodává Novotná.

Pomoc v hmotné nouzi
Poslanecká sněmovna také přijala změnu týkající se pomoci v hmotné nouzi: Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových sociálních službách a další zranitelné osoby už nebudou dostávat část příspěvku v poukázkách. Nově se tedy dávky nebudou vyplácet poukázkami v případech, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesáhne 500 Kč.

Vyšší důchody
Od ledna 2019 dochází také ke zvýšení základní výměry všech důchodů, a to z 9 % na 10 %. Dojde tak ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů, protože všechny vyplácené i nově přiznané důchody budou zvýšeny o 1 % průměrné mzdy, což se výrazněji projeví u nižších důchodů, u kterých základní výměra tvoří větší část důchodu.

„Otázku zvýšení důchodů mohou ocenit zejména ti rodiče samoživitelé, kteří žijí ve společné domácnosti s prarodiči, kteří se na rodinném rozpočtu podílejí“. Důchody se zvýší v průměru o 900 Kč,“ dodává k tématu Iveta Novotná z VašeVýživné.cz.

Elektronická neschopenka a elektronický recept
Jistě znáte „omluvenku“ pro zaměstnavatele v papírové podobě. V současné době odesílá ošetřující lékař příslušnému orgánu nemocenského pojištění hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti předepsaným tiskopisem. A to nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí. Pro hlášení lze nově využít také formu elektronickou.

„Tato služba bude informační jako pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Prostřednictvím ePortálu ČSSZ bude moci zaměstnavatel v on-line prostředí zjistit, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od jakého data a také k jakému datu byla ukončena,“ doplňuje Iveta Novotná.

Projekt eNeschopenka je rozdělen do 3 fází, které budou probíhat od tohoto ledna až do konce roku.