Američtí studenti opět zavítali do strakonické nemocnice

Předvánoční stáž amerických studentů je v Nemocnici Strakonice, a. s., už zvykem. Takže si i letos studenti a studentky nelékařských zdravotnických oborů Univerzity De Paul, Chicago v USA přijeli prohlédnout úspěšné jihočeské krajské zdravotnické zařízení.   

Letošních rekordních 25 budoucích zdravotních sester a bratrů prošlo v nemocnici odděleními dialýzy, neurologie, porodnicí, pediatrií i oddělením následné péče. „Velmi se zajímali o  dětské centrum Jihočeského kraje a babybox. Z jejich debaty se starostou města Břetislavem Hrdličkou vyplynulo, že současným zásadním problémem amerického zdravotnictví je nedostatek zdravotních sester. To je hodně příznačné i pro ČR,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.