Accenture v čele hodnocení Gartner’s 2017 Magic Quadrant v segmentu IT služeb pro telekomunikace

Společnost Accenture byla hodnocena nezávislou analytickou firmou Gartner jako lídr v poskytování IT služeb pro poskytovatele komunikačních služeb (CSP)  

Zpráva společnosti Gartner - “Magic Quadrant for IT Services for Communications Service Providers, Worldwide,” (Magický kvadrant IT služeb pro poskytovatele komunikačních služeb) - hodnotila analýzu 16 dodavatelů, kteří poskytují IT služby pro CSP. Poskytovatelé telekomunikačních služeb spolupracují s dodavateli na zajištění nových nebo zlepšení stávajících nabídek pro koncové uživatele: zejména změně přístupu k zákazníkům a managementu služeb, jako např. vylepšení samoobslužných nabídek,  zajišťování automatizace, monitorování, účtování a managementu partnerských kapacit. Pracují také na využití svých dat pro lepší pochopení zákazníků a monetizaci.

„V odvětví komunikací probíhá závod – je třeba reagovat na dynamicky se měnící trh, silnější konkurenci a rostoucí nároky zákazníků,“ prohlásil Francesco Venturini, výkonný ředitel pro média a komunikaci v rámci operační skupiny Komunikace, média & technologie v Accenture. „Vítězové budou ti, kteří přijmou model založený na platformě a zaměří se na jádro podnikání. Již dávno to není jen o administrativě – jde o posun k digitálně odděleným strukturám a digitálně podpořené pracovní síle, která bude poskytovat inovativní služby koncovému uživateli napříč ekosystémem. Tato transformace je složitá a vyžaduje kompletní kulturní změnu a přeměnu přístupu lidí. CSP se snaží spolupracovat s důvěryhodnými partnery a pomáhat jim budovat služby, sítě a operace nové generace.“ 

Část operační skupiny Komunikace, média  & technologie, a to Komunikace a média společnosti Accenture, pomáhá svým klientům spojit se s digitálním spotřebitelem, zvyšovat příjmy a zavádět inovativní produkty a služby rychle a na úrovni, při současném snižování nákladů. Zajišťuje například: 

•    Digitální infrastrukturu, komplexní sítě, cloud a řešení vícerychlostní struktury;
•    Digitální operace jako je analýza dat, digitální obchodní operace a partnerství;
•    Digitální služby včetně videa a obsahu, bezpečnosti a služeb IoT (internet věcí);
•    Digitální angažovanost, omni-channel oslovení zákazníků, zlepšování zákaznických zkušeností prostřednictvím pokročilého designu a value management.

Společnost Accenture investuje významné prostředky do klíčových oblastí pro podporu těch CSP, kteří procházejí transformací, aby se stali společnostmi založenými na platformách:

•    Platformy: Vybudování platforem relevantních pro dané odvětví, které poskytovatelům komunikačních služeb umožní rychle tvořit služby, včetně digitálních videí, testování automatizace, mobility a instrumentace služeb, bezpečnosti. Novým přírůstkem mezi systémy pro podporu obchodu je digitální omnichannelová platforma Omnichannel jako služba (Omni Channel As-A-Service).
•    Síť: Investice do lidí a aktiv, která pomohou poskytovatelům komunikačních služeb zvládnout transformaci do platforem nové generace a ekosystémů řízených SDN/NFV (software defined networking - softwarově definované sítě, network function virtualization – virtualizace síťových funkcí), což umožní provozovat nové zákaznické služby a agilní operace.
•    Analýza - Inteligentní průmyslová řešení (Intelligent Industry Solutions - IIS): Vytváření inteligentních řešení pro odvětví ve třech oblastech: síťová analýza, video-analýza, zákazníci & kanály. To bude základem pro tvorbu nových strategií, díky kterým CSP dosáhnou dobrých obchodních výsledků i v období skokových změn.

„Poskytovatelé telekomunikačních služeb mají možnost reformovat sami sebe na společnosti založené na platformách a o tuto hlubokou a transformativní změnu by měli aktivně usilovat. Vyžaduje to „spojování bodů“ napříč organizací, propojování digitálních dovedností, zjednodušování a inovování operací, technologií a strategií. Jsme pevně přesvědčeni, že za našeho přispění dokáží této příležitosti využít,“ dodal Venturini. 

Zdroj: https://www.gartner.com/document/3765163